Reacties van buurtgenoten die JA zeggen tegen een open IJhaven

Lees de reacties die de afgelopen weken op het burgerbuurtinitiatief ''Houd de IJhaven Open'' zijn ontvangen en die op de site van de buurtbalie verschenen. Kijk ook eens op Nextdoor de eigentijdse buurtapp.Kon niet bij een van de  avonden zijn maar ben er op tegen dat dit gebied commerciëler wordt, toeristen moet trekken etc. Het is vnl een woongebied! Zit niet te wachten op nog meer geluidsoverlast met alle overlast die er al is 
vanuit de Bogortuin waar ook steeds meer toeristen te zien zijn en wat
de gemeente ook heeft laten gebeuren. Geluid draagt ver over het
water. Ik ben dus erg bang dat geluidsoverlast nog groter gaat worden
als er op en aan het water ook nog meer activiteiten moeten komen.

===

Ik ondersteun jullie tegenwicht tegen plannen die namens buurtbewoners worden gepresenteerd en mogelijk uitgevoerd. Ik ben als buurtbewoner niet gehoord. Voor zulke grootse plannen moeten ALLE buurtbewoners een stem hebben.

===

Ik heb niks tegen evenmenten op het water.  Dus een flexibele gebruik van de waterruimte voor speciale evementen. Maar als je nu de troosteloosheid van dit seizoen ziet, zullen vaste objecten alleen maar leiden tot vervuiling vernieling en vergrauwing van de buurt. Geniet van open ruimtes hoort ook bij het stadse leven. Mijn steun voor deze actiegroep! 

===

Het grootste probleem van deze tijd is de aantasting van onze biosfeer. Omdat het een urgent probleem is dat ons allemaal aangaat, schiet iedere stadsplanning die daar geen rekening mee houdt in principe tekort. Daarom steun ik alleen die plannen die oog hebben voor deze overkoepelende problematiek, waarvan klimaatverandering slechts één van de symptomen is. 
Van een gemeentebestuur verwacht ik dat de stimulering van 
burgerparticipatie vooral gericht is op het vaststellen van prioriteiten. Daarvoor is een overkoepelende visie nodig waarin vergroening en duurzaamheid op de eerste plaats staan. Dat zou ook moeten gelden voor het gebiedsplan 2018. 

Vergroening begint met liefdevolle aandacht voor alle levensvormen en het besef dat iedereen deel uitmaakt van wereldomspannende ecologische netwerken. Deze bewustwording gaat hand in hand met verduurzaming. En dat manifesteert zich in een vanzelfsprekende aandacht voor onder meer energietransitie, een ander consumptiepatroon en hergebruik van grondstoffen. 

Van bewoners vraagt dit een actieve bijdrage aan de levensvatbaarheid van onze omgeving. Het zou dan ook mooi zijn als dit initiatief ecologisch gaat denken. En dat betekent respect voor de leefomgeving in de ruimste zin van het woord. Overigens kan het openhouden van de IJhaven uitstekend samengaan met vergroening en verduurzaming van het winkelcentrum en de openbare ruimte eromheen. 

===

Dit project gaat niet uit van verrijking van de buurt, maar van exploitatie hiervan. Meer toerisme, meer commercie, verrotzooiing van de openbare ruimte en minder blauw/groen. Houd de IJ-haven open, respecteer de unieke uitstraling en geschiedenis.

===

Het lijkt een Disneyland aan het water te worden, alleen door ondernemers gestimuleerd en verstoord de rust en de uitzicht in de ijhaven.. Er zijn onder de voorstellen veel betere voorstellen die het karakter behouden, bijv de bankjes en verbeteren van de pleinen rond Brazili

===

De IJhaven is hiervoor niet geschikt.
Water draagt teveel geluid dus is duidelijk dat dit tot grote geluidsoverlast leidt.

===

Het water moet niet meer in beslag genomen worden en zeker niet door commerciele activiteiten. Vooral geluid producerende activiteiten moeten geweerd worden. Maak het winkelcentrum en de kade zelf mooier en aantrekkelijker voor de buurtbewoners in plaats van het water te gebruiken voor "nieuwe doelgroepen" . Neem als uitgangspunt dat het hier gaat om een woonbuurt !!!

===

Geen behoefte aan activiteiten die er voor zorgen dat er veel meer mensen op af komen. We wonen hier lekker rustig aan het water

===

Geen behoefte aan activiteiten die er voor zorgen dat er veel meer mensen op af komen. We wonen hier lekker rustig aan het water. Nee. Er is genoeg gezegd op de avond in Lloyd hotel.

===

Het blauw (het water) in de IJhaven is het groen van de buurt. Het Waterhartplan is totaal niet in het belang van bewoners in de omgeving, maar uitsluitend interessant voor commercie en horeca. Het oostelijk havengebied is een prima woonomgeving zoals het nu is. Het is al druk genoeg.
De meerderheid op de bewonersavond van 30 oktober jongstleden lijkt de IJhaven open te willen houden. Maar de voorzitter van de avond wilde dit niet in stemming brengen. Het lijkt erop dat de stadsdeel oost met de ondernemers een (verborgen) agenda hebben. Gery de Boer van de bestuurscommissie Oost bracht naar voren dat in een verleden er 600 voorstellen met verbeteringen naar voren zijn gebracht omtrent het winkelcentrum en omgeving. Hierop werd terecht vanuit de zaal naar voren gebracht dat mensen die tevreden zijn niks indienen. Zie nu de eerste reacties op deze website.

===

Voor de aardigheid stuur ik jullie even een artikel dat in in juni 2009 in de IJopener schreef.  Je ziet wel niets nieuws onder de zon. Tot nu toe is het nog nooit gelukt om de weerstand van de bewoners te breken. Alleen volgend jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen neemt in wezen de stad het over en die zal zich, vrees ik, minder aantrekken van bewoners. Succes met de actie.

===

Als directe, naaste buurbewoner heeft de gemeente mij nooit geinformeerd noch op de hoogte gehouden van deze belastende, milieuvertstorende en commerciele aantasting van historisch erfgoed.  Verkwanseling van een van de mooiste gebieden van Amsterdam die op deze manier net zo te grabbel worden gegooid aan de grillen van ondernemers en de bestuurscommissie dan in het centrum en elders in de stad. Uitbreiding van overlast verplaatsen naar nog meer buurten maakt de stad voor de Amsterdammers steeds onleefbaarder. Juist in tijden van milieuinzichten en politieke bewustwording van toenemende overbelasting van mens en dier vind ik het onbegrijpelijk dat deze voorstellen , zonder benadering van buurtbewoners, stiekem worden doorgezet.  

===

De vertrutting van deze ooit ruige omgeving beneemt mij nu al de ademruimte, struikel ik niet over bakfietsen, verdwaalde toeristen of over de grote hoeveelheid kinderspeelplaatsen, dan wel over het verkopen van commerciële plannen aan ambtenaren onder het mom van 'bewonersinitiatief'. Genoeg is genoeg, het Oostelijk Havengebied is klaar!

===

Het zou goed zijn eerst de al bestane problemen aan te pakken, het gebied een stedelijke upgrade te geven, voordat er nieuwe functies aan het gebied worden toegevoegd.

===

Megalomaan plan voor pretparkisering van de authentieke IJ haven.
Laat het varen! Kies een geschiktere plek bijvoorbeeld naast de Enneus Heermabrug voor IJburg.

===

Geen horeca erbij op het water. Geen geluidsoverlast a.u.b. Op water draagt geluid ver. Houdt de ijhaven open.

===

Geen voorzieningen op het water. De IJhaven moet open blijven. Voor de scheepvaart en voor de zwemmers, roeiers, zeilers en suppers. Het water is van ons allemaal. Daar moet je geen pontons, winkeleilanden, speeltuinen, drijvende markten of zwembaden in willen bouwen. Dat is vast leuk voor de ondernemers, maar zeker niet in het belang van de bewoners. Geen pretpark. Geen vertrutting van industrieel erfgoed. Er is bovendien meer dan genoeg horeca in de buurt, met soms helaas ook de bijbehorende overlast. Waarom meer, meer, meer? Gewoon. Niet. Doen.

===

Brazilië ligt in een woongebied. Daar moeten we geen Pretpark van maken met alle overlast vandien.

===

Geluidsoverlast, zonde van de rust, zonde van het mooie stuk water, Geschreeuw . We hebben er nu al last van als er een feest is op één van de boten of het spaanse restaurant tot diep in de nacht gebonk van muziek en geschreeuw en gepraat op straat

===

Houd het water open ,het moet geen attractie park werden...

===

Laat de IJ-haven open en vrij. Dit is het smalste deel van het IJ. Laat het water met rust. Het lijkt of het Stadsdeel last heeft van een "horror vacui", de leegte moet worden gevuld. Nee, dus. Laat het unieke karakter in tact.

===

Niet ALLES volbouwen! De Bogortuin wordt elk jaar drukker, houdt het water zoals het is om ook een punt van rust te creëren.

===

Medio jaren negentig was het hier rond de IJhaven uitgestorven. En dus 
rustig en stil. We wisten wel dat het om ons heen zou worden 
volgebouwd want we hadden het bestemmingsplan bekeken. We deden 
boodschappen in de Indische Buurt, dus dat er een winkelcentrum zou 
komen vonden we prima. We zagen geen verontrustende 
toekomstperspectieven.

Een aantal jaren geleden hoorden we tot onze schrik de wethouder van  
economie zeggen dat er nog veel meer horeca in het IJhaven-gebied 
moest komen. Voor wie? Er was toen al veel horeca. Sindsdien is het 
aantal café's, restaurants en koffiehuizen ongeveer verdubbeld.
Telkens als er een café of restaurant bij komt, snoept dat klanten af 
van de al bestaande horeca. Dus moeten er weer meer klanten komen. En 
zo gaat het maar door. De plannen van Waterhart lijken erop te wijzen 
dat het eind voorlopig nog niet in zicht is en dat er kunstgrepen zijn 
bedacht om meer klanten te genereren. Pure commercie.

Met name de vele horecagelegenheden in ons gebied zorgen voor  
overlast. Dat is vooral 's nachts vervelend. En om 07:00 uur (ook wel
eerder) beginnen de zware toeleveringsvrachtwagens weer langs onze 
slaapkamer te denderen.

Op zoveel geluid zijn onze huizen niet gebouwd. De ramen houden bij  
het huidige geluidsniveau het lawaai al onvoldoende buiten, laat staan 
als er nog meer publiek naar dit gebied wordt getrokken. Bovendien 
moet rekening worden gehouden met het feit dat geluid over water ver
draagt: er is weinig demping en geluiden kunnen alle kanten op.

Een keer in de vijf jaar Sail Amsterdam is leuk. Maar laat de bewoners  
van het IJhaven-gebied verder met rust!

===

Het beleid van onze wethouder Ollongren klinkt door in de visie van  Waterhart. 'Economische groei is goed voor Amsterdam'. Maar deze groei  is misschien goed voor ondernemers maar niet voor bewoners. Bovendien wordt het initiatief Waterhart verkocht als initiatief van bewoners wat naar mijn mening niet het geval is. Mijn reactie op de plannen bij de kraam van waterhart op het plein voor AH werd afgedaan met een zeer  domme en discriminerende opmerking "oh mevrouw(tje) u bent tegen elke verandering". Misschien werd deze reactie ingegeven door mijn grijze  haar!? 

Ik ben tegen alle pretparkfunctie op het water maar ik ben voor een samenhangend plan om de hele kade te verfraaien en tot een gebeid te  
maken voor wandelaars, fietsers en mensen die willen genieten van het 
open water. Ik heb gelezen dat Ollongren met een groep creatieve 
ondernemers naar NY is geweest. Mijn hoop is dat ze ook iets hebben 
meegekregen van hoe daar het Brooklyn Bridge Park is opgeknapt. (was 
ook een kade van niks) Het uitzicht over het open water was het  centrale vertrekpunt en er zijn banken, kunst, groen en sport aan toegevoegd. Een prachtige plek voor bewoners (en ja ook voor toeristen!) om te verblijven maar er staat een geheel andere BELEVING centraal dan de REURING die Waterhart voor ogen heeft. 

===

Toen wij hier in 1995 kwamen wonen was het hier rustig en stil.
Heerlijk vonden wij dat. Tegenwoordig zijn we voortdurend bezig met
het tegengaan van geluidsoverlast van langs denderende vrachtwagens 's
morgens in alle vroegte, nachtelijk vaarverkeer met motorgebrom en
schreeuwende feestvierders, de hele nacht lawaaiig uitgaanspubliek op
de kade voor ons appartement.

De plannen van Waterhart dreigen dit nog  vele malen erger te maken. Het stikt hier al van de horeca. Winkelcentrum Brazilië is al nauwelijks in staat om de bewoners van het grote omliggende gebied te voorzien van dagelijkse boodschappen, laat staan dat er nog zogenaamde leuke winkeltjes bij zouden moeten komen. Als er meer bankjes en dergelijke langs de kade komen, meer 
steigers waaraan leuke schepen aangemeerd liggen e.d., blijft er ook
's nachts meer uitgaanspubliek hangen. De geluidsoverlast is al zover
toegenomen dat wij deze zomer voor het eerst met ramen en luchtsluizen
potdicht hebben geslapen, soms zelfs met oordoppen in, en ook als het
buiten snikheet was.

Er wordt al jaren veel gezwommen bij Bogortuin, dus nog een zwembad
aan de kant van Brazilië creëren slaat nergens op. Bovendien zou dat
suggereren dat het zwemwater officieel is goedgekeurd, wat niet het
geval is.

In het verleden mocht er, hoewel een vurige wens van veel bewoners,
geen boompje worden geplant omdat dat niet hoorde bij het maritieme en
industriële karakter van het gebied. In de loop der tijd zijn er vele
mooie, houten bolders kapot gegaan, maar die werden niet vervangen: te
duur. Nu komt Waterhart met een pretpakket, en nu heeft de gemeente
daar wèl oren naar. 

Natuurlijk valt er wel het een en ander te verbeteren aan dit gebied.
De twee nepschepen Lizboa en Odessa, die meestal werkeloos aan de kant
liggen, mogen nu eindelijk wel eens weg. Meer plaats voor de
vrachtschepen om aan te leggen en boodschappen te doen. Creëer ruimte
voor de toeleveringsvrachtwagens op een plek waar ze niet langs
slaapkamers denderen. Ruim veel vaker de troep op die in het water van
de haven dobbert. Vervang de kapotte houten bolders weer door mooie
nieuwe.

Dank voor dit initiatief. Maandag kom ik zeker meepraten. Ik woon aan  het Lloydplein en heb in toenemende mate last van geluid en drukte, wat vooral 's nachts vervelend is. 

===

Een prachtig uitzicht op het water met fraaie luchten.  Een zeilschool met leuke bootjes zonder overlast. Kortom een fraai geheel vanuit onze woonkamer. De andere kant van onze woonkamer kijkt uit op de Bogortuin; een  geweldig mooi park. ’s Zomers verandert dit beeld in klein Zandvoort. Geweldig druk en ongelofelijk veel mensen. Niets op tegen; de mensen genieten duidelijk van de zon, het zwemmen en de buitenlucht. De overlast neem je op de koop. dat hoort bij Amsterdam. 

Maar nu wil de zeilschool nog een pretpark erbij.
Volstrekt ongewenst en totaal niet passend in het beeld.
Een vuurtoren? doe normaal en blijf met je vingers af van dit open
unieke havenbeeld.  Kortom bestijdt elk initiatief om dit beeld aan te tasten. Niet uit behoudzucht maar om iets moois te behouden 

===

De IJ-haven moet open blijven om vele redenen die alle even belangrijk zijn.

Java eiland is een van de mooiste plekken van de Oostelijke eilanden, heel dicht bebouwd, maar door het water dat overal als een lint doorheen loopt  
heb je een totaal gevoel van vrijheid als je er woont of wandelt. Hoewel het dicht bij het centrum van de stad ligt en hoewel het het dichtst bebouwde stukje Nederland is,  is er altijd ruimte en rust te vinden. 

Dat op zich is een uniek iets voor Amsterdam. Wat ook uniek is, is dat er - waar je ook woont of loopt op het eiland - de geschiedenis aanwezig is van de grote schepen  die langs de kades lagen en gelost werden. Je ziet het in het Kapiteinshuis, of in de tot winkelcentrum of tot bootreparatie-hal aangepaste, oude opslagplaatsen, je ziet het overal. De architectuur van KNSM- en Java-eiland is dusdanig ontworpen dat de rust en de bedrijvigheid van vroeger er nog steeds heersen.

Dit gebied wordt bezocht door zowel toeristen (vaak in bussen) als door architecten (in opleiding) uit allerlei Europese landen. En waarom?  
Omdat het een uniek en prachtig gebied is en men dat begrijpt en wil leren van deze opzet.

Eenmaal per 4 jaar bevinden Java-eiland en de bewoners ervan, evenals alle watervogels die om en in de IJ-haven wonen, zich in een enorme bedrijvigheid die SAIL heet. 

Omdat dat maar 1x per 4 jaar is, is dat te doen. Niettemin zijn er - vanwege de overbelasting van het woongenot - de laatste keer extra maatregelen genomen om de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten. Alle festiviteiten en de hoeveelheid mensen die SAIL bezoeken zorgen voor enorme drukte en lawaai in het kleine gebied. 

Dit gebied heeft geen dagelijkse kermis nodig zoals de voorgestelde plannen - die enkel dienen om de kassa’s van de winkels te spekken - aangezien met die plannen het unieke karakter van het gebied teniet wordt gedaan. Bovendien legt het een enorme druk op de bewoners van de Bogortuin (oneven nummers) die de kermis op een tiental meters vanuit hun huis moeten meemaken en er niet aan kunnen ontsnappen, omdat al hun leefruimtes in huis aan de IJ-havenkant liggen. 

De voorgestelde plannen (verbeteringen?) kunnen beter aangepast en verplaatst worden naar de kop van Java-eiland, waar ook al een groot hotel komt, commercieel gezien een betere plek!  

En wie bedacht heeft dat men zich op de Veemkade niet prettig voelt, moet toch eens beter kijken naar alle mensen die er op de bankjes zitten, gezicht naar het water, de duiven, zwanen en eendjes voeren. Of misschien gewoon eens eerst een echte grote enquête houden over wat men vindt van de Veemkade.

Ik woon al ruim 16 jaar aan de IJ-haven en ik heb nog nooit iemand horen zeggen zich op de Veemkade niet prettig te voelen, en ik heb dat zelf ook nog nooit gevoeld.

===

Ja, houd de ijhaven open.

Geen vercommercialisering van ons prachtige gebied.

Ik denk dat vrijwel alle bewoners hier zijn neergestreken voor wat het nu is. Geen massatoerisme deze kant uit lokken a.j.b., daar zitten wij niet op te wachten. 

Een beetje opvrolijken voor de bewoners en wat eigentijdser maken
voor de volgende generaties moet natuurlijk kunnen.

Maar wat nu door een ondernemers initiatief, achter de rug om van de
bewoners, geprobeerd wordt om ons door de strot te duwen, gaat alle
perken te buiten. De overheid speelt hierbij ook een dubieuze rol en
doet het voorkomen dat het een buurt initiatief is en die buurt wordt
nu, nietsvermoedend, pijnlijk met deze achterkamertjes politiek
verrast. Hier moet direct een halt toe worden geroepen en de bewoners
zelf aan het woord worden gelaten!
Ja ik wil ook graag op de hoogte worden gehouden door de initiatief
groep die ons probeert te behouden voor deze bullshit.
Hulde en veel succes. 

===

Een stad is een stad en geen pretpark.  Het blauw (het water) in de IJhaven is het groen van de buurt. Onder die belofte kon er zo DICHTBEBOUWD worden op het Java eiland.   
Een overheid dient betrouwbaar te zijn.
Dus geen pretpark aan het binnen IJ.
Het is een woonbuurt. 
Daarom geen verdere overlast s.v.p.

===

Ben aan het water komen wonen vanwege de luchten en het bewegende water zelf.  Hoeft haast niets aan toegevoegd behalve hier en daar wat passende groenvoorziening (plein tegenover Lloydshotel bijvoorbeeld). 
Winkelaanbod in Brazilië kan beter. Waarom twee supermarkten en
drogisterijen en dan ook alleen van de grote ketens? Neem voorbeeld
aan de Czaar Peterstraat.
Commercialisering schrikbeeld.
Kijk nu al tegen een smakeloos appartement aan dat zonodig in het
water gebouwd moest worden. En die twee horecaschepen achter Brazilië
doen geen kwaad, maar zijn spuuglelijk (Lizboa gaat nog) en lijken
helemaal niet meer op een echt schip. Geef mij maar de schepen die
hier soms aanleggen om boodschappen te doen.

===

Ik ben het helemaal eens met de argumenten die in de reacties op de website door buurtbewoners al naar voren zijn gebracht. Het Waterhartplan is totaal niet in het belang van bewoners in de omgeving, maar uitsluitend interessant voor commerciële horeca en bovendien een heilloos plan.
Er is al meer dan voldoende horeca: van overdag tot de vroege ochtend
kan je hier terecht in een grote variëteit aan koffiebars, café's,
restaurants en houseclubs.

Iedereen die dat wil kan gaan zwemmen in de IJhaven, dus daar hoeft
geen officieel zwembad van gemaakt te worden. Laat het stadsdeel zijn
energie en budget steken in handhaving van bestaande regels (t.a.v.
barbecue- en picknickvervuiling, auto’s, motoren en scooters op de
Veemkade, nachtelijke horeca-overlast, plezierbootdiscoherrie e.d.).
Wie wil wandelen, fietsen, hardlopen of op de kade over het water
uitkijken kan al jaren zijn gang gaan.

Er is geen behoefte aan extra bankjes langs de kade. Die breken de
wijdse zichtlijnen, het open karakter en trekken alleen maar meer
overlast-veroorzakend hangpubliek. Er zijn inmiddels al 3 kantoren
langs de Veemkade die een picknickbank aan de gevel hebben staan
waarop iedereen ’s-nachts kan neerstrijken en zich indrinken voor
Panama; meer gelegenheid geven is niet verstandig.

Het water van de IJhaven opvullen met iets anders dan de passerende
binnenvaartschepen zou een ernstige vorm zijn van uitzichtvervuiling.
Het is een onherstelbare aantasting van het historische karakter van
dit gebied.

Ik woon al 22 jaar aan de Veemkade. Bewoners van mijn buurt hebben in
die periode diverse onbezonnen en overlastgevende plannen van
commerciële ondernemers en het stadsdeel moeten bijsturen of tegengaan
om te voorkomen dat de buurt voor omwonenden onleefbaar werd. Het
SAIL-circus om de 5 jaar kunnen we net aan; dat is feestelijke en
verantwoorde folklore. Maar dit Waterhartplan mag niet gerealiseerd
worden, want het zou het woongenot rond de IJhaven permanent ernstig
aantasten.

===

Er is al meer dan voldoende horeca en ook aan winkels geen gebrek. Varen, zeilen en zwemmen kun je in de huidige situatie voldoende. Waarom dit uitbreiden? In de zomer en zeker op warme avonden groeit de overlast van dronken en lawaaierige vaartoeristen en zwemmers. Panama zorgt niet alleen in het weekend meer voor geluidsoverlast. Beloftes van de gemeente om hierop te letten worden niet nagekomen. Handhaving van gemaakte afspraken met de buurt lukt gewoonweg niet door capaciteitsproblemen bij de politie. Nog meer vertier in de buurt gaat te ver voor een woonbuurt. Nu er een halt aan de 'verpretparking' van de binnenstad word geroepen lijkt het wel of de investeerders hun oog op andere buurten laten vallen. Kortom: ik ben mordicus tegen 'Waterhart'. (Verschenen op Nextdoor)

===

Kermis op het IJ, laat ons dit niet gebeuren! Als dit al niet netjes gehouden kan worden, hoe gaat het dan in het groot ? in de herfst en wintermaanden zal niemand behoeften hebben voor een attractie op jet water. De behoefte die er wel is, zijn meer bankjes langs de kade, voor de wandelaars.

===

Open houden!!!

In godsnaam we hebben in Amsterdam al pretparken genoeg. 
De twee horecaboten achter Brazilië staan niet voor niets te koop en merendeels leeg.  We hebben al twee prachtige zwemplekken. 
Geen Horeca.

===

Met ontzetting lezen we over de plannen van Waterhart. Elke dag genieten
we van ons uitzicht over de IJhaven (vanuit ons appartement in Hoogwerf)
en hopen dat nog lang te kunnen doen. Graag blijven we op de hoogte en
ontvangen we de Nieuwsbrief.

===

Géén toeristenpretpark! De IJhaven openhouden en leefbaar houden voor bewoners!!!

===

Vaak met initiatieven of projecten in de buurt ontvangen we bericht via de gemeente /stadsdeel met uitnodiging voor bijeenkomsten, zoals over toekomstig woongebied aan de overkant in Noord. Over Waterhart en 30 oktober stuurt het stadsdeel niets. Volgens mij moet het stadsdeel onderhand ook zelf buurtbewoners informeren. Gelukkig hebben we de actiegroep voor een tegen geluid, maar anders zou ik bijvoorbeeld niet weten van 30 oktober. Hoe en wanneer denkt het stadsdeel bewoners echt te betrekken?  

===

Heb mijn ongenoegen over dit onzalige plan achtergelaten op de website van waterhart.

===

Ik wil u bij deze machtigen voor het uitbrengen van mijn stem. Ik stem voor de open IJhaven en TEGEN commercialisering en massatoerisme van dit gebied. Het moet voor iedereen en vooral de bootbewoners, een leefbaar gebied  
blijven.

===

Sinds 2008 wonen wij aan de Veemkade en merken dat het nu al steeds drukker wordt. Overdag is dat misschien minder een probleem maar je merkt dat in de avond steeds meer geluidsoverlast is. Schreeuwende toeristen (vaak dronken) over de kade. Er is ook weinig toezicht vanuit de politie (in deze uren) zowel op de kade als op het water. Veel boten gaan met hoge volumes midden in de nacht onze woning voorbij. Ook het strandje aan de overkant geeft overlast. Het gaat aan zijn succes ten onder. 
Wel ben ik voor het opknappen van de kade. Er zou meer een promenade gemaakt kunnen worden door het toevoegen van groen en bankjes maar wij zien geen meerwaarde in toevoegen van horeca ed. De huidige horeca heeft volgens mij al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden. Daarnaast vragen wij ons af vanuit wie de vraag komt voor al deze ontwikkelingen? komt de vraag vanuit de bewoners of vanuit de winkeliers? Het initiatief Waterhart van Amsterdam lijkt gemaakt voor commercieel belang en niet ter bevordering van het woongedrag van de bewoners. 

===

Nog steeds ben ik verbaasd over het feit dat dit nu allemaal besproken wordt. In de eerste jaren op de Bogortuin moest het havengebied op en havengebied blijven lijken. Het gaat hier om "erfgoed". Dit was duidelijk door de gemeente gesteld. De verbindingsdam moest ontgroent worden en de zijkanten met kinderkopjes bestraat. Bomen mochten er niet komen. Het moest blijven zoals vroeger. Zwemmen in de ij haven wordt ontmoedigd. Heel duidelijk werd gesteld dat het wat hier niet gegarandeerd kan worden en dat we naar her Flora Bad moeten.  De gemeente neemt hier geen verantwoordelijkheid.   
Telkens weer komen de ondernemers met ideeen om hun eigen portomonaie te spekken. AH zou in het water gebouwd gaan worden. Het winkelcentrum Braziliezou een verdieping gaan krijgen. Er zouden drijvende winkels komen. Eerder ook al een bioscoop. 

De twee feestboten en de het restaurant Pata Negra hebben restricties gekregen ivm met de geluidsoverlast. Nu al loopt het op de Bogortuin uit de klauwen. Lawaai, wildplassen en poepen, vuil en veel overlast van de mensen die hier eigenlijk niet thuis horen. Dit is een woonwijk. 

Ik ben niet overal tegen, maar het een woongebied, geen binnenstad en geen Disney land.  Vind de steiger op de Oosterdokskade een hele aanwinst. Dat zou ook hier heel mooi staan. Samen geintergreed met De twee schepen en het haventje wat er al is, kan hier iets moois van gemaakt worden. 

Terrassen en horeca gelegenheden zijn er al genoeg. De Zuid, KNSM, De Lloyd, Pata Negra, de koffiegelegenheden en nog meer kleine bedrijven.

Hoop dat de "rust" die er nu is bewaard blijft. Anders wordt ik straks van twee
kanten in mijn huis door lawaai bestookt.

===

Laat ik vooropstellen dat ik het initiatief waardeer. De kade bij Brazilie kan best een impuls gebruiken. Er is weinig contact met het water en de winkels hebben dichte puien. Maar uw plannen zijn rommelig, lelijk en passen niet op de plek. Dit is geen Kopenhagen of Berlijn. Het water is niet breed, diagonale pieren het water in tasten de zichtlijnen aan en verrommelen de ruimte. Het eilandgevoel van Javaeiland raakt weg, met al dit geknutsel in het water verliest de haven zijn grootse karakter. Maak een goede analyse van de plek, het landschap, de openbare ruimte, verkeer. Van het gebruik. Van de beperkingen (omwonenden/Sail). Maak op basis daarvan een plan met een heldere ruimtelijke structuur, eenvoudig in de hoofdlijnen, avontuurlijk in de details. Communiceer dit helder en doe niet alsof dit een bewonersinitiatief is. Als bewoner ben ik niet geïnteresseerd in dit soort platte commerciële plannen die de volgende toeristenfuik gaan vormen en ons woongenot aantasten.
 
===
 
Ik ben tegen de voorgenomen plannen om de IJhaven te bebouwen met attracties. Misschien kan het bestuur eens kijken naar de mogelijkheden die NextDoor biedt, een app waarmee je overal over kunt communiceren met een zeer ruime kring van buurtbewoners. Zo worden wij nu via NextDoor, op geroepen om te tekenen voor Het Fietscomité Oost
 
===
 
Wij zijn als bewoners van Bogortuin ook helemaal niet blij met de onzalige plannen van Waterhart Amsterdam. De plannen zijn gericht op bebouwing van open natuur en aanzuiging van betalende zeil-, zwembad-, winkel- en horecagasten midden in een woongebied. Kortom meer bedrijvigheid, een vergroting van capaciteiten voor bestaande ondernemers ten koste van de bewoners. Voor de bewoners betekent dit vooral een toename van herrie, gezichtsvervuiling door bebouwing van natuur, een daaruit voortkomend gevoel van beklemming en vermindering van privacy door de vergrote inkijk, en gebiedsvervuiling.
 
Momenteel is er op kleinere schaal bedrijvigheid. Dat geeft nu al overlast zoals hierboven benoemd. Zo is er in de zomer weerklank van geluid over het water tussen gebouwen. De boten met hun feestjes; de zeilboten met kinderen die gillen. De rommel in het water, en om de gebouwen heen. De gemeente kan dit al niet handhaven met als voorbeeld de overlast aan de Bogortuin in de zomer. Nu de handhaving hier niet is gelukt, gaat de gemeente over op facilitering. Dat is nu nog draagbaar omdat het seizoensgebonden is. Dat moet je niet alle seizoenen willen in een woongebied, en al helemaal niet op grotere schaal.
 
Op de plaatjes met de plannen zie je letterlijk een zee bij andere gebieden, maar hier wonen aan de overkant gewoon mensen. Geluid gaat omhoog en draagt ver over het water. Dit hebben we de afgelopen zomervakantie weer mogen ervaren met schreeuwende kinderen en begeleiders van de zeilschool.
 
Zoals alles waar open ruimte is, gaat de verbeeldingskracht spreken. Dat in aanraking komen met de natuur is juist een kenmerk dat ons welzijn verhoogt. Laten we dat natuurlijk karakter van het unieke water in de stad, en de verbeelding erbij dus vooral voor iedereen behouden. Denk twee keer na voordat je voorgoed een unieke open ruimte, een stuk natuur in de stad opoffert aan bebouwing. Juist nu is het water uniek, dit moeten we koesteren. Geen aanzuiging van verkeer, bebouwingsherrie, bedrijvigheidsherrie, maar gevoel van welzijn, lucht en ruimte. Amsterdam biedt voldoende alternatieven voor mensen die de bedrijvigheid en winkels willen opzoeken. Water is bij de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied aangeduid als het groen. Waarom moet dit 'groen' dan volgebouwd worden ten koste van de bewoners?
 
===
 
Prima en dank voor dit bewonersinitiatief!
 
Uitgangspunt: laat dit bewonersinitiatief van onze VvE niet verzanden in een ongenuanceerd ‘tegen’, maar laat het een begin zijn van gesprekken met de plannenmakers om constructief mee te denken. Hoofdpunten wat betreft het plan: 
- wees zuinig met de plekken in Amsterdam waar een prettig ruimtegevoel bestaat. (Ruimte staat voor ongebondenheid, relatieve stilte, uitzicht.). Dus: wel een plek om te wandelen, te joggen, te fietsen of aan de waterkant te zitten (vergelijk de Seine-oevers Parijs), maar niet een georganiseerde recreatie- of entertainmentplek met zwembad, haven en commercie. 
- Amsterdam streeft ernaar een voorbeeldstad te zijn in de energietransitie die weliswaar traag maar onontkoombaar aan de gang is. Waarom geen zonnepanelen en/of sedum op Brazilië? Waarom niet meer groen langs de Veemkade? Liever meer aandacht voor lokale producten, circulaire producten, kortom liever kleinschaligheid dan grote ketens. 
- overregulering staat in de lijn van orde, controle en handhaving, overtredingen, boosheid en ontevredenheid. Beter gaat het meestal op plaatsen waar mensen samen de openbare ruimte delen en gebruiken, de zogeheten ‘free spaces’. 
 
Andere punten: zwemmen in de buurt is voldoende mogelijk (Bogortuin, Levantkade).  Een drijvend zwembad is weer een (over)georganiseerde ingreep. Nu wordt er af en toe vanaf een steigertje gezwommen, zonder dwingende regels, heel prettig voor alle betrokkenen. Traptreden naar het water op een paar plekken, in plaats van de huidige rechte  wanden maken het spontane recreëren op de Veemkade mogelijk. Geluidoverlast is overdag meestal geen probleem, maar in de avond en de nacht kan het problematisch zijn. Het is bekend dat geluid over het water ver doordringt en dwingend kan zijn.  
 
===
 
Graag geven wij onze morele steun aan de bewonersgroep van Hoogkade om de plannen van Waterhart kritisch te volgen en zo nodig/zo mogelijk tegen te houden. Disneysering van het rustige waterlandschapje voor ons raam is ongewenst. We hebben al genoeg beweging aan de overkant met de bevoorrading van het winkelcentrum en de bezoekers van de horeca. Verdere druk op dit winkelgebied moet worden vermeden: nu al komen Amsterdammers van ruim buiten onze directe woonomgeving hier boodschappen doen 'omdat je er zo handig en goedkoop parkeren kunt'. 

===

Schandalig. Dit gaat niet om de directe buurt. Heel Amsterdam zal dit willen gaan zien en willen recreëren met alle overlast van dien. Dit gaat om ondernemerschap en geld verdienen. Al in het verleden zijn er plannen geweest. Steeds kwam de overlast naar boven. De Lisboa en alle andere schepen hebben regels gekregen voor de overlast. Geen feesten op de dekken, geluidsbeperking. Ook de terrassen in de buurt.
 
Rustig een gesprek voeren met je raam open is er niet meer bij. Deze kennis en gegevens zijn al 16 voorradig en dan nu opeens komt dit naar boven. Raar!!!
 
Aan de achterkant hebben we al veel overlast. Mijn huiskamer heeft op de zuidkant en de noordkant ramen. Nu word ik op het noorden al belaagd door al het gepraat, geschreeuw en gegil van zwemmende en zonnende mensen. Het is hier al een openbaar zwembad.  Hierbij komt de stank, rook en roet van al het barbecuen. De plassende en poepende mensen. Al staan er WC's. 
 
Willen de omwonende dit allemaal? Iedereen die ik spreek is tegen. Dit is de middenstand die meer wil verdienen. Er zit geen echte bewoner in het comité.
 
Kan er geen mooie lange lage steiger komen zoals voor de bibliotheek. Waar mensen rustig kunnen lopen en zitten. Dit ziet er niet alleen goed uit, maar bied ook ontspanning. Natuurlijk wel met regels voor het gebruik.
 
===
  
Dit zou een initiatief zijn van ‘mensen die wonen en werken in het Oostelijk havengebied’.  Nou, het is een slinks verpakte, puur commerciële opzet: ‘[…] de horeca boot Lizboa, zeilschool Nautiek, School at Sea en Vreeken Watersport, maar ook landrotten zoals Anne&Max, Albert Heijn en ondernemersvereniging Brazilië sloegen de handen in een met communicatie bureau Overhaus en architectenbureau Space&Matter.’ 
 
De IJhaven is een galmbak en dit pretpark gaat het woongenot van de bewoners ertegenover verpesten. Er is al een substantiële pretbotenoverlast. Horeca is ruim aanwezig. Mogelijkheden om van het water te genieten zijn er voldoende, kijk maar naar de zomerse drukte op het grasveld van de Bogortuin.
 
Mooie foto's op de promo-site van internationale voorbeelden van ‘creatief met water’. Maar: allemaal grote open watervlaktes, zonder overburen. En dat kunstwerk van Christo in Italië was maar 3 weken in functie – overigens 3 weken van totale gekte en chaos.
 
Bah.
 
===
 
Ik ben een bewoonster van de Bogortuin, en ben sceptisch tegenover deze plannen. Simpelweg omdat wij dit pand gekocht hebben, omdat het in een rustige omgeving staat en een wijds opzet heeft. De afgelopen jaren werd het grasveld achter de Bogortuin al heel populair, en is nu een favourite bestemming voor mensen, die willen zwemmen. Als je dan ook nog van de voorkant (waterkant) van alles en nog wat wegzet, is de wijdse opzet snel verdwenen.
 
De voorbeelden die Waterhart schetst zijn allemaal genomen op plekken die wijder opgezet zijn (vele foto’s werden aan zee genomen).
 
De kade zelf is nu al in gebruik genomen, men kan er zitten, en er is een steiger. Ruim voldoende mogelijkheden dus om aan het water te komen.
 
Wat ons betreft zijn de plannen daarom en te grote stap richting commercialisering, en dit betekent ook weer meer overlast.
  
===
 
Als bewoner van Hoogkade op het Java-eiland heb ik uitzicht op het Lloyd-Hotel en de IJ-haven en geniet dagelijks van de weidsheid en relatieve leegte van het water. Met de watersportactiviteiten die er nu aanwezig zijn heb ik vrede; het is net leuk levendig.
 
Een aantal extra aanlegsteigertjes voor kleine! bootjes en nog wat kleine! vlonders voor zwemmers zou ik nog wel oké vinden. Ook kleinschalige drijvende watertuinen – alleen langs de kade! – lijken mij leuk voor mens en natuur. Maar allerhande grote objecten als drijvende zwembaden, kunstwerken, afspringmogelijkheden, winkels en wat er allemaal wordt voorgesteld, zou mijn woonplezier ernstig schaden!
 
Langs de veemkade wat meer groen – bij voorbeeld een smalle groenstrook met zitgelegenheid met eventueel nog wat terrasjes die gewone horeca-tijden hanteren – lijken mij als kleinschalige toevoegingen een leuk idee. Wij van het Java-eiland hebben al behoorlijk wat overlast van de Bogortuin als stadsstrand dus wonen tussen twee van dergelijke “pretparken“ zouden mij misschien zelfs dwingen te verhuizen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.
 
===
 
Ik ben een groot voorstander van een prettige inrichting van de openbare ruimte. Daarin moeten de belangen van bewoners een grote rol spelen. Echter, als bewoner van het Javaeiland, uitkijkend op het doelgebied, ben ik absoluut niet gekend in de huidige voorstellen. En ik voel mij ook niet gekend. Verfraaiing is prima, maar deze voorstellen zijn gedaan om het gebied een belangrijke recreatieve functie te geven voor de gehele stad. Het moet dus een aantrekkingskracht krijgen. En daar heb ik geen behoefte aan. Met de populariteit van de Bogortuin hebben we al genoeg aanloop en het is daar al nauwelijks te beheersen. Ingesloten tussen twee pretvoorzieningen, daar zit ik niet op te wachten. Wel op meer beplanting en zitbanken op de Veemkade, ook wel op en kleine uitbreiding van de aanlegmogelijkheden voor bootjes. Maar geen realisering van een droombeeld als tall ships (hoe moeten die daar in godsnaam geraken?), zwembaden (er kan genoeg gezwommen worden) drijvende markten (moeten wij allemaal een bootje kopen om boodschappen te doen?).
 
===
 
Ik heb even naar de plaatjes gekeken in de plannen. De helft van de haven wordt volgebouwd. Dit is onwenselijk.
 
Hou me aub op de hoogte van de initiatieven die ontplooit gaan worden om dit tegen te gaan.
 
===
  
Beste initiatiefnemers
 
Wij zijn erg blij met jullie initiatief en op basis van wat er nu bekend is absoluut tegen de suggesties van het zogenaamde buurtinitiatief "Waterhart". 
Hoewel het stadsdeel in haar verslag van het gesprek met omwonenden over de huidige zwemplek aan de Bogortuin stelt dat het zou gaan om het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum Brazilië en van de Veemkade, blijkt uit de tekst van de Waterhartgroep dat het om heel iets anders gaat. Daar staat namelijk dat het doel is 'het aantrekken van nieuwe bezoekers en nieuwe commerciële activiteiten'.
Ook de ronkende retoriek van de waterhartgroep over de Veemkade als waterhart van Amsterdam toont dat het hier gaat om een heel andere (commerciële) ambitie. En dat blijkt ook uit de suggesties op hun website: meerdere stijgers ver het water in, drijvende winkels, drijvend zwembad e.d.
Dat is natuurlijk helemaal niet in het belang van de meeste huidige winkeliers in Brazilië . De slager, drogist, Blokker e.d. trekken natuurlijk niet nieuwe klanten met zoiets als een drijvend zwembad. En als ze dat wel denken dan zullen ze er snel achter komen dat de beoogde nieuwe commerciële activiteiten zullen leiden tot huurverhogingen in het winkelcentrum en verdringing door horeca, wafeltenten, toeristenwinkels e.d. Iets wat je overal in de binnenstad ziet gebeuren.
Dus zit er iets anders achter dit zogenaamde buurtinitiatief. Men wil het toerisme uit de binnenstad deels hier naar toe trekken door middel van pretparkachtig aanbod.Kennelijk heeft ook het stadsdeel nog niet meegekregen dat In Amsterdam steeds meer bewoners het zat zijn dat woon en leefomgeving ondergeschikt gemaakt wordt aan de belangen van een ongebreidelde toerismelobby.
 
Wat ons betreft zouden we als bewoners/omwonenden het volgende moeten doen:
 
Van het stadsdeel eisen dat zij duidelijk worden over het doel van deze 'ontwikkeling' van de IJhaven. Waarom moet hier überhaupt "iets nieuws ontwikkeld worden" en wie heeft daar behoefte aan of belang bij? Waarbij wij er van uit gaan dat de woonfunctie van dit deel van het Oostelijk havengebied daarbij centraal moet staan. Dat dus de woonbelangen van bewoners en zeker van de omwonenden cruciaal zijn bij de te maken keuzes. Het stadsdeel zou expliciet moeten uitspreken dat het geen bedrijventerrein of recreatiegebied is en dus ook niet als zodanig ontwikkeld mag worden.
Benadrukken dat het aantrekkelijke van dit deel van het gebied nu juist het open en rustieke karakter van het water en bijbehorende waterkanten is. Elk van de gesuggereerde commerciële activiteiten zal dit karakter aantasten en zelfs om zeep helpen. Het zal ook veel overlast geven omdat geluid zich juist over het water maximaal verspreidt. Daarbij komt dat er op het KNSM- en Java-eiland al minstens twee zwemplekken zijn die in de huidige situatie door het stadsdeel niet afdoende gefaciliteerd, beveiligd en beheerst kunnen worden. Nieuwe activiteiten zullen de woonfunctie vanuit meerdere kanten verder in de tang nemen.
Het aangeven dat natuurlijk Brazilië en de Veemkade ook op positieve wijze kunnen worden opgefleurd en kwalitatief verbeterd. Daarbij valt te denken aan het aantrekkelijker maken van de inrichting van het plein voor de AH en van het winkelcentrumgebouw zelf, het verbeteren en diverser maken van het winkelaanbod in het winkelcentrum, het aankleden van de Veemkade met groen, banken e.d. en het op sommige plekken leggen van lagere stijgers met banken langs de kade waardoor mensen aan het water kunnen zitten en flaneren (zoals bijvoorbeeld bij de Levantkade al het geval is). En dit alles dan zonder friettenten, wafelkramen, wietcafés, toeristenkiosken, waterfiets verhuurbedrijven, drijvende terrassen e.d.
Zich verzetten tegen de beeldvorming die door de Waterfrontgroep wordt opgeroepen als zou de Veemkade een doodse en lege betonvlakte zijn. Juist wij als bewoners moeten aangeven dat de Veemkade druk gebruikt wordt door fietsers en wandelaars en daarbij een rustige veilige doorgaande fiets/wandelroute is naar de binnenstad en dat dit ook zo moet blijven. Het water "openbaar en toegankelijk maken" is ook al een leugenachtige suggestie, als of dat in ons gebied nog niet het geval zou zijn. In het Oostelijk havengebied zijn het water en de wal zo ongeveer het meest openbaar en toegankelijk van heel Amsterdam. Juist de gesuggereerde commerciële activiteiten zullen dit openbare en toegankelijke karakter danig in de knel gaan brengen.

Tenslotte een persoonlijke noot. Wij zijn een paar jaar geleden juist vanuit Oud Zuid naar het Java eiland verhuisd om het open en rustige karakter van deze woonomgeving. Weggejaagd door de toenemende vercommercialisering van de woonomgeving rondom het Museumplein. Wij hebben daarbij ervaren dat deze vorm van "stadsmarketing" onvermijdelijk leidt tot aantasting van de woonomgeving.

===
 
De ideeen voor de ontwikkeling van de IJhaven vind ik een kwalijke zaak en ook onbegrijpelijk.
-De brede Veemkade is juist fijn zoals hij is, om te wandelen en te fietsen. Meer winkels en kramen lijkt me geen behoefte aan.
-Een zwembad? We hebben al een zwembad voor de deur. Volstrekt overbodig dus.
-Avondvertier aan de Veemkade? Dan is het nooit meer rustig. Water draagt geluid ver. Ik kan me niet voorstellen dat buurtbewoners graag zien dat de Veemkade en IJhaven een uitgaansgebied wordt.
 
Ik hoop van harte dat de ideeen niet worden uitgevoerd. Het lijkt me puur commercieel gedreven. Het Oostelijk Havengebied is juist een aantrekkelijk weongebied vanwege de ruimte en relatieve rust die je in het Centrum niet meer aantreft. Laten we dat vooral zo houden.
 
===

Veel dank voor de reminder, het initiatief en de update. Het stond op m'n lijstje om te reageren maar ik was er nog niet aan toegekomen.
 
Wij zijn mordicus tegen een pretpark in en aan de IJhaven. In de 15 jaar dat we hier wonen hebben we geen moment het gevoel gehad dat de Veemkade ‘geen prettige plek om te verblijven of te flaneren’ zou zijn. Het is bij uitstek een plek waar mensen naartoe trekken om te doen waar ze zin in hebben. Het aardige is nu juist het gebrek aan regulering en sturing. Wie wil zwemmen in de IJhaven, die gaat lekker zwemmen. Wie wil wandelen, fietsen, rennen, een broodje eten of gewoon een beetje op een bankje zitten, kan zijn gang gaan. Er heerst een ontspannen en ongedwongen sfeer met voldoende ruimte voor iedereen.
 
In 2007 speelde iets soortgelijks. Enkele bewoners van Hoogkade onder wie ikzelf hebben toen het Actiecomité Houd De IJhaven Open opgericht. Ook toen was er veel protest van buurtbewoners. Ook toen stond het bedrijfsleven te trappelen. Mede dankzij de crisis is van alle grootse projectplannen weinig meer gehoord. Maar nu het economisch weer beter gaat ...
 
===

Ik heb gereageerd omdat ik me moeilijk kan voorstellen dat Waterhart in overleg met de bewoners tot hun plannen gekomen is. Het lijkt mij een plankeuze die zuiver gebaseerd is op commerciële en financiële belangen.

=== 
 
In korte termen: waardeloze en nutteloze doe redenatie voor commercie
 
Voor het levantplein is al een steiger en zwemmogelijkheid gecreëerd. Enkele buurtbewoners maken ervan gebruik. Daar kan worden uitgebouwd zonder ernstige overlast van omwonenden.

Niet alleen op levantplein, helaas ook massaal in bogortuin ook volop recreatie. Waarom nog meer recreatie? Ons gebouw gaat ingebouwd worden met recreatie. Met alle overlast erbij. Nu al plassende en barbecueënde gasten, veel rotzooi en drukte aan de achterkant, nu ook nog aan de voorkant??
Aan de voorkant (ijhaven) ook nog extra geluidoverlast door dragende werking van het water. Nu al merkbaar vanuit restaurant pata negra en hotel lloyd.
En voor wie, het lijkt alleen voor de ondernemers van winkelcentrum brazilie. Een commercieel uitgangspunt lijkt me niet de basis voor blijvende veranderingen in de omgeving.
 
Verder gebruikt de gemeente een zwak argument om te zeggen dat bij een recreatief bestemmingsplan meer ruimte is om te sanctioneren bij overlast. Dat is weer een doe redenatie. Eerst iets ontwikkelen en dan de gevolgen gebruiken om een verandering van bestemmingsplan goed te praten.
 
Dus:
Overmatige belasting (overlast) recreatie in relatie tot ons gebouw
Extra overlast geluid door dragende werking water
Recreatie wordt als middel gebruikt om y-oevers beter te benutten ipv dat recreatie behoefte is
Wat is nu exact het grotere doel met deze verandering?
 maandagavond 30 oktober 20:00 uur worden ideeën van Waterhart aan de buurt gepresenteerd in het Lloyd Hotel. Dit is een essentieel moment om een tegengeluid te laten horen. Nu kan het nog. Kom ook! En neem vrienden en bekenden uit de buurt mee.

Geef je mening

We zijn ook benieuwd naar je mening. Vragen? Ideeën? Help mee! Mail naar ja@houddeijhavenopen.nl. Of laat rechtstreeks je proteststem horen op www.waterhart.amsterdam.

Blijf op de hoogte

Op deze website blijven we je informeren over actuele ontwikkelingen. Inschrijven voor de nieuwsbrief? Mail naar ja@houddeijhavenopen.nl.

how to create your own website for free